برای اینکه دوران سالمندی پویا و با نشاطی را طی کنیم نیاز است تا به لحاظ جسمانی مراقبتهای لازم را انجام دهیم، ورزش برای سالمندان یکی از راهکارهایی است که میتواند به سلامت جسمی و روحی ایشان کمک بسیار نماید.

سالمندان قدرت تجدید قوای محدودی دارند لذا هر ورزشی مناسب سالمندان نیست، لوازم ورزشی نیز باید با احتیاط و متناسب با شرایط جسمی ایشان انتخاب گردد. همانطور که میدانیم معمولا این عزیزان با بیماریهای جسمی متفاوتی دست و پنجه نرم میکنند، از بیماریهای شایع دوره سالمندی میتوان به بیماریهای مفصلی و استخوانی اشاره کرد که درد و آزردگی جسمی را برای سالمندان به دنبال دارد و حرکت و پویایی را برای ایشان سخت میکند و انزوا نتیجه نامطلوب آن است، از طرفی بیماریهای ذهنی و روحی مثل افسردگی، اضطراب، آلزایمر و پارکینسون در کمین هستند، بهترین راهکاری که میتوان به آن اشاره کرد ورزش سالمندان است، ورزش در دوره سالمندی برگ برنده ای است که باعث افزایش کیفیت زندگی این عزیزان میگردد.

ورزش سالمندان به ایشان اعتماد به نفس، پویایی، احساس مفید بودن، امید به زندگی و از همه مهمتر، انگیزه شاد بودن میدهد. ورزش مناسب سالمندان دارای مشخصه و استانداردهایی است که بر اساس مشکلات شایع جسمی این دوره از سوی کارشناسان طب ورزشی طراحی و اصلاح گردیده است، اما با این حال برای انجام هر یک از این تمرینات، سالمندان عزیز باید شرایط جسمی خود را بطور ویژه مد نظر قرار دهند و با پزشک خود حدالمقدور مشورت نمایند.