شانه متشکل از 3 استخوان, 17 عضله و سه مفصل می باشد که توانایی حرکت به 12 جهت مختلف را جهت انجام فعالیت های گوناگون, شامل فعالیت های کاری و ورزشی, را دارد. با توجه به ساختار اسکلتی و عضلانی شانه و تعداد حرکات مختلف این ناحیه از بدن, شانه همواره یکی از مستعدترین نواحی بدن جهت بروز آسیب دیدگی می باشد.

عمده آسیبهای مفصل شانه, ناشی از تصادفات (مانند افتادن بروی زمین و غیره) ایجاد می شود و سایر آسیبهای ناحیه شانه در نتیجه عدم تحرک زیاد و یا فعالیت بیش از حد شانه ایجاد می شود. از جمله فعالیتهایی که باعث بروز درد شانه می شود می توان به انجام فعالیتهای بالای سری (بعنوان مثال جابجا کردن اجسام در ارتفاع بیش از قد انسان) اشاره نمود. با توجه به این اوصاف عمده آسیبهای ناحیه شانه در نتیجه افتادن بروی زمین و یا برخورد با یک جسم خارجی حادث می شد. بطور کلی از جمله مواردی که باعث بروز درد  شانه می شود در زیر لیست می شوند:

1- برخورد با جسم خارجی

2- افتادن بروی زمین

3- انجام فعالیتهای بالای سری

4- عدم اجرای صحیح تکنیک های ورزشی

5- عدم تحرک زیاد و در نتیجه خشک شدن مفصل شانه

6- کشیدگی ناگهانی شانه در یک موقعیت نامناسب


 در رفتگی شانه

آسیب شانه منجمد

آهکی شدن التهاب تاندون روتاتور کاف

آسیب جداشدگی شانه