اینگونه از آسیب دیدگی یکی از رایج ترین آسیب دیدگیهای ورزشی ازجمله کریکت, بیسبال, راگبی و فوتبال آمریکایی می باشد. این آسیب دیدگی بوسیله درد انگشت و ورم شناسایی می شود اما مشخصه بارز آن تغییر شکل انگشت اشاره در نوک انگشت می باشد.

این جراحت بوسیله پارگی تاندون بزرگ اکستنسور (Long Extensor Tendon) عضله دیجیتورم اکستنسور (Extensor Digitorum) (عضله ای که باعث کشیدگی انگشتان می شود) در محل اتصال با انگشت فالنکس دیستال (Distal Phalanx) ایجاد می شود. همچنین تاندون ممکن است تکه ای از استخوان را از انگشت فالنکس جدا کند.

تغییر شکل انگشت اشاره ممکن است در نتیجه آرتروز روماتوید رخ دهد اما معمولا در نتیجه یک جراحت می باشد. علت اصلی این جراحت برخورد ضربه به انتهای یک انگشت کشیده شده می باشد. دو عملی که ممکن است ایجاد چنین جراحتی کند چوگان و بیسبال می باشد و به همین دلیل به آن در آمریکا انگشت بیسبال نیز می گویند.

علائم و نشانه های آسیب انگشت اشاره

در نتیجه این جراحت درد و ورم وجود خواهد داشت. برجسته ترین علامت تغییر شکل انگشت انتهایی می باشد که فرد با استفاده از نیروی خود نمی تواند آنرا صاف کند. البته با کمک دست دیگر می توان آنرا صاف کرد. محلی که تاندون به استخوان متصل می باشد دارای درد و ورم می باشد. اگر از هم گسیختگی استخوان نیز وجود داشته باشد در تصاویر اشعه ایکس قابل رویت می باشد.

درمان آسیب انگشت اشاره

اکثر موارد اینگونه از آسیب دیدگی بوسیله روشهای درمانی فیزیوتراپی محافظه کارانه قابل درمان می باشد. استفاده از کیسه های یخی بمنظور تسکین درد در مراحل ابتدایی موثر می باشد. انگشت نوک را باید بوسیله آتل های مخصوص انگشت بصورت کشیده در آورد بدون اینکه محدوده حرکتی سایر مفاصل انگشت آسیب دیده محدود شود. این وضعیت باید برای مدت شش هفته حفظ شود.

بعد از این مدت آتل باید برای مدت چند هفته دیگر بسته باشد با این تفاوت که این بار برای فیزیوتراپی می توان آنرا باز کرد. درمان فیزیوتراپی شامل بازگردانی رنج حرکتی و استقامتی انگشت آسیب دیده می باشد که باید هر روز چندین مرتبه تمرین شود. این کار با استفاده از تجهیزات مخصوص قابل حصول می باشد.

معمولا به ندرت در اینگونه از آسیب دیدگی کار به عمل جراحی می کشد. اگر استخوان متصل به تاندون دچار ازهم کسیختگی باشد لذا عمل جراحی با استفاده از پین و پیچ بمنظور بازگردانی استخوان به حالت اولیه ضروری می باشد. این پین ها بعد از گذشت دو تا چهار هفته قابل برداشتن می باشد و بعد از آن فرآیند فیزیوتراپی قابل آغاز شدن می باشد.

پیشگیری از آسیب انگشت اشاره

در ورزشهایی مانند بیسبال, راگبی, کریکت و فوتبال آمریکایی بهتر است, تا انگشتان را با باند جهت ساپورت بیشتر بست. همچنین برای افرادی که سابقه چنین جراحتی را داشته اند نیز استفاده از ساپورت های انگشت مناسب می باشد. انجام تمرینهای استقامتی جهت افزایش استقامت تاندون انگشت نیز باعث کاهش احتمال این جراحت می شود.