یکی از تجهیزاتی که بعنوان افزایش انعطاف پذیری, پیشگیری از سفتی عضلات و ریکاوری ورزشکاران مورد استفاده قرار می گیرد, فوم رولر می باشد, که بطور وسیعی توسط ورزشکاران و فیزیوتراپیست ها مورد استفاده قرار می گیرند. این وسیله بصورت استوانه ای می باشد, و عموما در طولها و شکلهای مختلفی تولید می شود.

 

زمانیکه از این وسیله بعنوان ماساژور استفاده می شود, فوم رولر باعث کاهش سفتی, تسکین درد و افزایش سرعت ریکاوری عضلات می شود. اگرچه, در ابتدا استفاده از فوم رولر ممکن است با کمی سختی همراه باشد, اما کمی تمرین با آن باعث سازگاری بدن با این وسیله می شود. در زمان استفاده از فوم رولر, باید توجه داشت که این وسیله را به آرامی و دقیقا در عضله مورد نظر حرکت داده شود و بر نقطه مورد نظر فشار اعمال شود. این مسئله باعث از هم باز شدن غلاف فاسیا, غلافی که عضلات را به یکدیگر متصل می کند, می شود که در نتیجه باعث افزایش انعطاف پذیری, افزایش بازه حرکتی عضلات و افزایش سرعت ریکاوری عضلات پس از یک جلسه تمرینی پر فشار می شود.

از جمله ورزشهایی که بطور پیوسته از این وسیله استفاده می کنند, می توان به یوگا و پیلاتس اشاره نمود و از جمله ورزشکارانی که از این وسیله استفاده می کنند ورزشکاران دو و میدانی و دو چرخه سواران می توان اشاره نمود به گونه ایکه از آن بعنوان ماساژور عضلات چهار سر ران و همسترینگ استفاده می کنند.


آشنایی با کش بدنسازی چهار جهته

انواع تجهیزات تقویت مچ دست


فوم رولرها عموما در شکلها و اندازه های مختلفی تولید می شوند, که هریک از این فوم رولرها بسته به نیاز افراد تولید می شوند. یکی از مهمترین وجه تمایز فوم رولرها, میزان سفتی و نرمی فوم رولرها می باشد. بطور کلی, هرچه میزان سفتی افزایش یابد, فشار بیشتری بروی عضلات هدف وارد می شود. از طرفی دیگر, فوم رولرهای نرم ماساژ ملایم تری در مقایسه با فوم رولرهای سفت ایجاد می کنند. فوم رولرها براساس میزان سفتی و شکل آنها به چهارگروه اساسی زیر طبقه بندی می شوند:

1- فومر رولرهای با تراکم استاندارد: اینگونه از فوم رولرها دارای سفتی متوسطی می باشند و بواسطه این مقدار از سفتی برای ورزشهایی از قبیل یوگا و پیلاتس مناسب می باشند.

2- فوم رولرهای نرم: اینگونه از فوم رولرها از فوم رولرهای استاندارد نرمتر می باشند و برای افرادی که بدنبال راحتی بیشتر و حالت متکا مانند نیاز دارند, تولید می شوند.

3- فورم رولرهای سفت: اینگونه از فوم رولرها از فوم رولرهای استاندارد سفت تر می باشند و برای ورزشکاران و افرادی که فعالیت زیادی در روز انجام می دهند و دچار سفتی عضلات می شوند, مناسب می باشند. اینگونه از فوم رولرها فشار بیشتری بروی عضلات هدف و عمقی وارد می کنند.


انواع مختلف دمبل ها

آشنایی با مدیسین بال و انواع مختلف مدیسین بال


4- فوم رولرهای خاص: اینگونه از فوم رولرها در مقایسه با فوم رولرهای دیگر دارای طول و شکل متفاوتی می باشند. معمولا اینگونه از فوم رولرهای دارای سطح دندانه دندانه و به اشکال و طول و قطر مختلفی می باشند, تا از این طریق فشار بیشتری بروی عضلات خاصی وارد کنند. بعنوان مثال فوم رولرهایی که دارای سطح دندانه دندانه می باشند, طوری عمل می کنند که عضلات عمقی تر را بیشتر تحت تاثیر قرار می دهند و کارایی آن ترکیبی از فوم رولرهای سفت و نرم می باشند.