در این قسمت از بررسی قوانین بسکتبال به بررسی ابعاد استاندارد یک زمین بسکتبال می پردازیم. بطورکلی, زمین بسکتبال به شکل یک مستطیل می باشد, که دو عدد سبد در دو طرف آن جهت امتیازگیری قرار داده شده است.

جنس زمین بسکتبال در زمینهای سالنی معمولا از پارکت, چوب افرا و یا کامپوزیت می باشد و در زمینهای روباز از سیمان یا آسفالت می باشد. سایز زمین بسکتبال بسته به نوع مسابقات مانند مسابقات NBA و یا مسابقات تحت نظر فدراسیون جهانی والیبال FIBA کمی با یکدیگر متفاوت می باشد, که این مسئله عمدتا بخاطر تفاوت در واحد اندازه گیری زمین در این مسابقات می باشد. در مسابقات FIBA از سیستم متریک SI و در مسابقات NBA از واحد انگلیسی برای اندازه گیری زمین بسکتبال استفاده می شود. در ادامه به برسی مهمترین ابعاد یک زمین بسکتبال می پردازیم:

سایز زمین بسکتبال

1- ابعاد زمین بسکتبال

جدول زیر طول و عرض یک زمین بسکتبال را برای مهمترین مسابقات بسکتبال را نشان می دهد. اگرچه استانداردهای مختلفی برای مسابقات مختلف وجود دارد اما مهمترین آنها همان مسابقات FIBA و مسابقات ان بی ای می باشد.

 

طول زمین بسکتبال (متر)

عرض زمین بسکتبال (متر)

 

A

B

مسابقات فدراسیون جهانی بسکتبال (FIBA)

28

15

مسابقات NBA

28.65

15.64

مسابقات WNBA

28.65

15.64

مسابقات NCAA آقایان

28.65

15.64

مسابقات NCAA بانوان

28.65

15.64

 بیشتر بخوانید: سایز استاندارد تخته و حلقه بسکتبال

2- ابعاد دایره مرکزی زمین بسکتبال

به دایره وسط زمین بسکتبال دایره مرکزی گویند. قطر این دایره مرکزی براساس استانداردهای مختلف در جدول زیر آورده شده است. در داخل این دایره یک دایره کوچکتر به قطر یک متر و 22 سانتیمتر وجود دارد که به آن دایره ممنوعه گویند که در نقشه با نماد CR نشان داده شده است.

 

قطر دایره مرکزی (متر)

 

C

مسابقات فدراسیون جهانی بسکتبال (FIBA)

3.6

مسابقات NBA

3.66

مسابقات WNBA

3.66

مسابقات NCAA آقایان

3.66

مسابقات NCAA بانوان

3.66

 

3- فاصله خط 3 امتیازی از سبد بسکتبال

خط 3 امتیازی نیم دایره ای است, که ناحیه 3 امتیازی را از ناحیه 2 امتیازی جدا می کند. هر شوتی که از خارج از خط 3 امتیازی وارد سبد بسکتبال شود دارای 3 امتیاز می باشد و پرتابهای داخل این خط دارای 2 امتیاز خواهد بود. همچنین, هر خطایی خارج خط 3 امتیازی در زمان پرتاب توپ بسکتبال به سمت سبد, منجر به اعطاء 3 ضربه آزاد به تیم حریف می شود. ابعاد این منطقه با توجه به مسابقات مختلف کمی با یکدیگر متفاوت می باشد. جدول زیر این ابعاد و اندازهها را برای مسابقات مختلف نشان می دهد.

 

فاصله قوس کنار خط 3 امتیازی تا سبد(متر)

فاصله از نقطه بالای کمان خط 3 امتیازی تا سبد (متر)

 

D

E

مسابقات فدراسیون جهانی بسکتبال (FIBA)

6.6

6.75

مسابقات NBA

6.7

7.24

مسابقات WNBA

6.7

6.75

مسابقات NCAA آقایان

6.6

6.75

مسابقات NCAA بانوان

6.6

6.75


4- حلقه منطقه ممنوعه (No charge zone arc)

در زیر حلقه بسکتبال یک حلقه نیم دایره ای شکل وجود دارد که فاصله آن تا خط عرضی زمین بسکتبال برای استانداردهای مختلف بصورت زیر می باشد.

 

فاصله منطقه ممنوعه تا خط عرضی زمین بسکتبال (متر)

 

F

مسابقات فدراسیون جهانی بسکتبال (FIBA)

1.25

مسابقات NBA

1.22

مسابقات WNBA

1.22

مسابقات NCAA آقایان

1.22

مسابقات NCAA بانوان

6.6

 

5- نیم دایره ناحیه پرتاب آزاد

این ناحیه که با نماد G بروی نقشه نشان داده شده است, محدوده پرتاب ضربات آزاد توسط بسکتبالیست را مشخص می کند. ابعاد آن مشابه دایره مرکزی وسط زمین بسکتبال می باشد.

6- ابعاد منطقه ممنوعه یا خط سایه (Key or Shaded Line or Restricted Area)

این منطقه بصورت یک مستطیل در جلوی خط عرضی زمین بسکتبال قرار دارد و ابعاد آن برای استاندارد های مختلف بصورت جدول زیر می باشد.

 

طول منطقه ممنوعه (متر)

عرض منطقه ممنوعه (متر)

 

H

I

مسابقات فدراسیون جهانی بسکتبال (FIBA)

5.85

4.9

مسابقات NBA

5.79

4.88

مسابقات WNBA

5.79

4.88

مسابقات NCAA آقایان

5.79

3.66

مسابقات NCAA بانوان

5.79

3.66

 

7- ارتفاع حلقه بسکتبال از زمین

ارتفاع حلقه بسکتبال از زمین برای تمامی مسابقات بسکتبال در تمامی استانداردها برابر با 10 فوت یا 3 متر و 5 سانتیمتر می باشد.

 

تهیه کننده: فروشگاه لوازم ورزشی برنا اسپرت