پرونیشن حرکت به سمت داخل پا در زمان راه رفتن می باشد بطوریکه این حرکت به داخل, نیروی وزن بدن را بصورت یکنواخت بروی پا توزیع می کند.

در یک پای نرمال و در پیاده روی استاندارد پا حدود 15 درصد, از مفصل قوزک, به سمت داخل چرخش دارد, که در این حالت پا بطور کامل با زمین در تماس می باشد و قادر است که تمامی وزن بدن را بدون هیچ مشکلی تحمل نماید. پرونیشن نرمال برای جذب ضربه بسیار ضروری می باشد و کمک می کند تا پا بطور یکنواخت از سر پنجه ها, در زمان راه رفتن, از زمین جدا شود.

بطورکلی در راه رفتن طبیعی, در زمان فرود پا, ابتدا قسمت بیرونی پاشنه پا با زمین در تماس می باشد و سپس, در زمان جدا شدن پا از زمین, سر پنجه های پا آخرین نقطه ای است که با زمین در تماس می باشد. در این حالت در زمان جداشدن سرپنجه از روی زمین نیروی وزن بطور یکنواخت روی سرپنجه پا توزیع می شود.

قوس کف پا تاثیر مستقیمی بروی پرونیشن دارد, و این مسئله باعث می شود که پرونیشن از حالت طبیعی خود خارج شود, و یا بعبارت دیگر قوس کف پا ممکن است که باعث چرخش بیش از حد پا به سمت داخل و یا چرخش کمتر از حد استاندارد پا به سمت داخل شود. اگر کف پای شما دارای قوس نرمال می باشد, لذا پرونیشن پای شما طبیعی می باشد و این بدان مفهوم می باشد که در زمان راه رفتن نیروی وزن پای شما بصورت یکنواخت بروی پای شما توزیع می شود. افرادی که کف پای تقریبا یا تماما صافی دارند, پای آنها دارای پرونیشن بیش از حد می باشد, از طرفی دیگر افرادی که دارای قوس کف پای زیاد می باشند دارای پرونیشن کمتر از حد استاندارد می باشند و یا بطور کلی پای آنها به سمت خارج چرخش دارد.


چگونه کفش (کتونی) پیاده روی خوب انتخاب کنیم؟

آناتومی کفش (کتونی) پیاده روی


پرونیشن بیش از حد (Overpronation)

در این حالت مانند پرونیشن نرمال, در زمان فرود پا, ابتدا قسمت بیرونی پاشنه پا با زمین در تماس می باشد, با این تفاوت که در این حالت چرخش پا به سمت داخل بیش از 15 درصد می باشد که در این حالت به اصطلاح می گویند که پا بیش از حد پرونیشن دارد. در این حالت پا و قوزک در پایدار نگه داشتن بدن دارای مشکل می باشند, و نیروی ضربه ای وارده از زمین به خوبی توسط پا جذب نمی شود. با توجه به اینکه در این حالت چرخش به سمت داخل پا بیش از حد می باشد لذا در زمان جدا شدن پا از زمین, در زمان راه رفتن, پا بطور یکنواخت از سر پنجه ها جدا نمی شود و در این حالت پا از دو انگشت داخلی و بزرگ جهت جدا شدن از روی زمین کمک می گیرد و بیشترین نیرو به این دو انگشت بزرگ پا وارد می شود.

پرونیشن بیش از حد پا, باعث اعمال فشار و سفتی بیشتر بروی عضلات می شود, که این امر می تواند منجر به ایجاد پینه بروی کف پا, مصدومیت زانوی دونده, التهاب غلاف کف پا و التهاب تاندون آشیل شود.


انواع مختلف قوس کف پا

عمر مفید کفش های ورزشی


پرونیشن کمتر از حد استاندارد یا سوپانیشن (Supination)

سوپانیشن یا پرونیشن کمتر  از حد استاندارد, مربوط به پا هایی می باشد که در زمان راه رفتن چرخش به سمت داخل پا کمتر از حد استاندارد می باشد و یا چرخش پا به سمت خارج می باشد. در این حالت نیز, مانند راه رفتن نرمال, در زمان فرود پا, ابتدا قسمت بیرونی پاشنه پا با زمین در تماس می باشد ولی در ادامه حرکت چرخش به سمت داخل کمتر از حد استاندارد و یا به سمت خارج می باشد که در این حالت نیروی وزن بدن بروی قسمت کمتری از پا توزیع می شود و فشار به قسمت خارجی پا بیشتر می شود. همچنین در زمان جدا شدن پا از زمین بیشترین نیرو به انگشتان بیرونی پا یا بعبارت دیگر انگشتان کوچک پا وارد می شود.

از جمله مشکلاتی که در نتیجه اینگونه راه رفتن ایجاد می شود, می توان به التهاب غلاف کف پا, التهاب تاندون آشیل و یا سندروم باند ایلیوتیبیال اشاره کرد. عموما افرادی که اینگوه راه می روند قوس کف پای آنها بیش از حد استاندارد می باشد و یا تاندون آشیل خیلی سفتی دارند. لازم بذکر است که, قسمت خارجی کفشهای اینگونه از افراد زودتر دچار سائیدگی می شوند.

دو فاکتور ذکر شده تا حد زیادی در انتخاب یک کفش مناسب تاثیر گذار می باشد, و آگاهی از موارد فوق باعث می شود تا یک انتخاب صحیح و مناسب براساس احتیاجات خود داشته باشید. بمنظور تسهیل در انتخاب نوع کفش سعی کنید به فروشگاههایی مراجعه نمائید که دانش کافی در ارتباط با انواع کفشهای مختلف و انتخاب کفش براساس نیازهای شما داشته باشد.