یکی از فاکتورهای تاثیر گذار در انتخاب کفش مناسب, ارزیابی قوس کف پا می باشد, که تا حد زیادی بروی نحوه راه رفتن انسان تاثیر گذار می باشد. بطور کلی, قوس کف پای انسان, علاوه بر تاثیر بر نوع راه رفتن انسان, نقش بسیار تعیین کننده ای در توزیع یکنواخت نیروی بدن بروی پا در زمان راه رفتن و دویدن ایفاء می کند.

همچنین این قوس باعث می شود تا نیروی منتقل شده به پا بصورت یکنواخت به مفاصل قوزک, زانو و ران منتقل شود. این قوس کف پا توسط استخوانها, لیگامانها, عضلات و تاندونهای ناحیه پا تشکیل می شود که در افراد مختلف به یکی از سه حالت زیر می باشد:

1- قوس نرمال کف پا: اینگونه از قوس کف پا معمولا از لحاظ بیومکانیکی, به این دلیل که نیروی وزن بدن را بطور متعادل بروی کف پا توزیع می کند, بهترین حالت برای قوس کف پا می باشد.


انواع کفی های کفش

معیارهای تاثیرگذار در انتخاب کفش ورزشی مناسب


2- کف پای صاف: در این حالت بخش بیشتری یا تمامی قوس کف پا بروی زمین قرار می گیرد و به نحوی کف پا اصلا دارای قوسی نمی باشد. در این حالت اگرچه ممکن است, که کف پا بعنوان جاذب بیشتر شوک عمل کند و تکیه گاه بیشتری برای تحمل وزن تشکیل دهد, اما این حالت باعث غلطش بیشتر پا به سمت داخل می شود, که این مسئله باعث اعمال فشار بیشتر بروی مفصل قوزک و زانو می شود و احتمال ابتلا به زانو و قوزک درد را در آینده افزایش می دهد. لازم بذکر است که تعداد بسیار کمی از افراد, در مقایسه با افراد با قوس کف پای نرمال, دارای کف پای صاف می باشند, اما با افزایش سن و استفاده بیش از حد از پا و استفاده از کفشهای نا مناسب نیز احتمال صافی کف پا نیز افزایش میابد.


چگونه کفش (کتونی) پیاده روی خوب انتخاب کنیم؟

8 ویژگی کتونی های رانینگ

 


3- قوس زیاد کف پا: در این حالت هیچ قسمتی از کف پا به غیر از پاشنه و سرپنجه پا با زمین در تماس نمی باشد. این نوع از کف پا جاذب خوبی برای ضربه نمی باشند و در این حالت تمامی وزن بدن در زمان راه رفتن بروی پاشنه ها و سر پنجه ها توزیع می شود.