منحنی استاندارد ستون فقرات کمر بصورت حرف S لاتین می باشد. در واقع این حالت, بهترین حالت بدن جهت تحمل نیروی وارد بر ستون فقرات در طی فعالیتهای روزانه می باشد.

البته نکته ای که باید در نظر داشته باشید اینست که مکانیزم حرکتی بدن انسان بصورت دینامیک می باشد که این بدان مفهوم می باشد که بدن انسان پیوسته در حال حرکت می باشد و مدت زمان زیادی را نمی تواند در یک موقعیت ثابت قرار بگیرد زیرا در اینصورت دچار خشک شدی مفاصل می شود. لذا در بیشتر زمانها  باید این موقعیت را در طول فعالیتهای روزانه, اعم از کاری و ورزشی, رعایت فرمائید.

 

روش صحیح ایستادن:

1- پا را به اندازه عرض شانه باز کنید.

2- دستان خود را در پهلو قرار دهید. در صورت عدم تعادل می توانید یک صندلی را در کنار خود قرار دهید و جهت ایجاد تکیه گاه پشت آنرا بگیرید.

3- زانو های خود را قفل نکنید. زانوها را نرم نگه دارید ولی از خم کردن آن خودداری کنید.

4- بصورت کاملا عمود بایستید. جهت اطمینان می توانید با دست خود منحنی استاندارد کمر را لمس کنید.

5- شانه ها باید رو به عقب باشند.

6- در این وضعیت سینه شما باید رو به جلو قرار بگیرد.

7- بطور مستقیم رو به جلو نگاه کنید.