منحنی استاندارد ستون فقرات کمر بصورت حرف S لاتین می باشد. در واقع این حالت, بهترین حالت بدن جهت تحمل نیروی وارد بر ستون فقرات در طی فعالیتهای روزانه می باشد.

البته نکته ای که باید در نظر داشته باشید اینست که مکانیزم حرکتی بدن انسان بصورت دینامیک می باشد که این بدان مفهوم می باشد که بدن انسان پیوسته در حال حرکت می باشد و مدت زمان زیادی را نمی تواند در یک موقعیت ثابت قرار بگیرد زیرا در اینصورت دچار خشک شدی مفاصل می شود. لذا در بیشتر زمانها  باید این موقعیت را در طول فعالیتهای روزانه, اعم از کاری و ورزشی, رعایت فرمائید.

روش صحیح نشستن:

1- لگن خود را به انتهای صندلی بچسبانید.

2- کمر خود را بصورت کاملا کشیده در بیاورید.

3- کف پاهای خود را روی زمین بگذارید.

4- زانو باید همراستا با ران پا باشد.

5- دستان خود را در پهلو یا روی ران پای خود قرار دهید.

6- شانه ها باید رو به عقب باشند.

7- در این وضعیت سینه شما باید رو به جلو قرار بگیرد.

8- به طور مستقیم رو به جلو نگاه کنید.

9- همواره باید در طول انجام فعالیت های روزانه و ورزشی این مو قعیت را حفظ کنید تا تبدیل به یک عادت شود.