راکت تنیس روی میز (یا بعبارت دیگر راکت پینگ پنگ) , ضروری ترین وسیله ورزشی مورد استفاده توسط یک تنیس باز (پینگ پنگ باز) می باشد که در آمریکا به آن Paddle, در انگلیس و هند Bat و در اصطلاحات فدراسیون جهانی تنیس روی میز به آن راکت Racket می گویند.

براساس قوانین فدراسیون جهانی تنیس روی میز, راکتهای پینگ پنگ می توانند به هر شکل و اندازه و وزنی باشند اما باید سطوح مسطحی در هر دو طرف آن وجود داشته باشد. بطورکلی راکت پینگ پنگ از دو بخش اصلی تیغه و رویه لاستیکی تشکیل شده اند, که جنس, ضخامت و ساختار هر یک از این دو اجزاء نقش بسیار مهمی در نحوه عملکرد تنیس باز ایفاء می کنند.

عموما راکتها به دو صورت آماده و سفارشی وجود دارند. راکتهای آماده, راکتهایی هستند که بصورت مونتاژ شده هستند و دارای تیغه و رویه لاستیکی مشخصی برای سبک بازی خاصی می باشند. این گونه از راکتها دارای اتواع زیادی می باشند و تولید کنندگان متعددی براساس یافته های خود اقدام به تولید این گونه از راکتهای پینگ پنگ می کنند. در اینگونه از راکتها کافیست که براساس سبک بازی خود اقدام به انتخاب یکی از راکتهای آماده بکنید. اما, بعضی از ورزشکاران حرفه ای براساس سبک بازی خود, ترجیح می دهند که اجزاء مختلف راکت را بصورت جداگانه تهیه کنند و توسط خودشان راکتها را مونتاژ کنند که به این گونه از راکتها, راکتهای سفارشی می گویند.

راکتهای سفارشی راکتهایی هستند که اجزاء مختلف راکت مانند تیغه و رویه بصورت جداگانه توسط ورزشکار و براساس سبک بازی ورزشکار انتخاب می شوند و سپس این دو جزء بروی یکدیگر مونتاژ می شوند. در این حالت امکان دارد که ورزشکار تیغه خود را از یک برند و رویه لاستیکی خود را از برند دیگری استفاده نماید. عموما, استفاده از این راکتها برای مقاصد تفریحی و نیمه حرفه ای مقرون به صرفه نمی باشد و توصیه نمی شود.

همانگونه که ذکر شد, انتخاب نوع راکت پینگ پنگ براساس سبک بازی ورزشکار صورت می گیرد و باید این انتخاب بگونه ای باشد که بتواند باعث بهبود عملکرد ورزشکار در مقابل یک رقیب با سطح فنی یکسان شود. لازم است که بدانید, که در درجه اول آن چیزی که باعث افزایش عملکرد ورزشکار می شود تمرینات مداوم و یادگیری تکنیکهای صحیح پینگ پنگ می باشد. متاسفانه بعضی از ورزشکاران, البته تنیس بازان غیرحرفه ای,  بر این باور می باشندکه یک راکت خاص می تواند تضمین کننده موفقیت آنها در یک مسابقه باشد و از این رو پیوسته در حال تغییر راکت خود جهت دستیابی به نتایج مطلوب می باشند و حتی در بعضی موارد همواره جدیدترین و یا گرانترین راکت پینگ پنگ را جهت دستیابی به مقاصد خود تهیه می کنند. اما آن چیزی که در درجه اول در انتخاب نوع راکت از اهمیت زیادی برخوردار می باشد شناسایی و آشنایی با سبک بازی و نقاط ضعف و قوت ورزشکار می باشد. در صورتی که این آشنایی با سبک بازی و استراتژی بازی ورزشکار به درستی صورت پذیرد می توان یک انتخاب فنی و دقیق از راکت مورد نیاز ورزشکار داشت به گونه ای که بتواند به ورزشکار در حین مسابقه کمک زیادی بکند.

به طور کلی در طبقه بندی انواع راکتهای پینگ پنگ, سه نوع سبک بازی در نظر گرفته می شود که شامل:

1- سبک بازی تهاجمی

2- سبک بازی تدافعی

3- سبک بازی همه حالته

عموما انتخاب راکتها براساس یکی از این سه نوع سبک بازی صورت می گیرد و هر یک از این سه سبک بازی دارای راکت خاص با مشخصات فنی منحصر به فرد خود می باشند.

 

تهیه کننده: گروه برنا اسپرت