براساس قوانین فدراسیون جهانی تنیس, راکتهای استاندارد که مجاز به استفاده در مسابقات تنیس می باشند, باید دارای مشخصات زیر باشند:

1- راکت باید شامل فریم و سیم باشد. فریم باید شامل دسته, هد باشد و ممکن است که دارای گلوگاه باشد. به بخشی از راکت هد گفته می شود که سیم در آن بخش به راکت متصل می شود. دسته به قسمتی از راکت گفته می شود که به هد متصل می باشد و در حالت عادی توسط ورزشکار گرفته می شود. گلوگاه, در صورتی که راکتی گلوگاه داشته باشد, به آن قسمت از راکت گفته می شود که دسته را به هد متصل می کند.

 جهت کسب اطلاع از جدیدترین محصولات ورزشی لطفا کانال ما را در اینستاگرام دنبال کنید

2- سطح ضربه, بصورت سطح اصلی پوشیده شده توسط سیم می باشد که باید بصورت مسطح و متقاطع باشد و بصورت متناوب از زیر و روی همدیگر عبور کنند. سطح سیم کشی شده باید یکنواخت باشد و نباید قسمتی از آن متراکم و قسمتی دیگر باز تر باشد. قابلیت بازی در هردو طرف راکت نیز باید یکسان باشد.


اجزا مختلف راکت تنیس

معیارهای تاثیر گذار در انتخاب راکت

فیزیک راکت تنیس

مواد بکار رفته در فریم راکت

سیم راکت تنیس


3- طول راکت نباید بیش از 73.7 سانتیمتر و عرض آن نباید بیش از 31.7 سانتیمتر باشد. طول سطح ضربه نیز نباید بیش از 39.4 سانتیمتر و عرض آن نباید بیش از 29.2 سانتیمتر باشد.

4- راکت نباید دارای هر گونه برآمدگی و یا وسیله اضافی که باعث تغییر شکل راکت شود وتاثیر در عملکرد ورزشکار شود, باشد. البته اتصال بعضی از ابزارآلات که بعنوان تکنولوژی آنالیز در لوازم ورزشی شناخته می شوند به فریم مشکلی ندارد. همچنین استفاده از هر گونه منبع انرژی, در لوازم ورزشی از جمله راکت تنیس, که در نحوه عملکرد ورزشکار تاثیر گذار باشد مجاز نمی باشد.

 

تهیه کننده: گروه برنا اسپرت (فروشگاه تخصصی لوازم ورزشی)