بسیاری از افراد حداقل برای یک بار در طول عمر خود دچار کمر درد می شوند که این امر عمدتا در نتیجه استفاده بیش از حد و ناصحیح کمر در طی فعالیت های روزانه می باشد.

به همین دلیل, امروزه افرادی را حتی در سنین 20 سالگی می توان مشاهده نمود که در نتیجه استفاده ناصحیح کمر در فعالیتهای روزانه, مانند نشستن بیش از حد پشت کامپیوتر, استفاده بیش از حد از خودرو و ... دچار کمر درد می باشند.

 علت بروز کمر درد


ملاحظات ایمنی پیش از ورزش برای درد کمر

تمرینات کششی و حرکتی کمر


بطور کلی عوامل زیر باعث افزایش احتمال بروز کمر درد در سنین مختلف می شود:

1- بلند کردن اجسام سنگین

2- بلند کردن و جابجایی ناصحیح اجسام با وزن مختلف

3- نشستن برای مدت طولانی پشت کامپیوتر

4- رانندگی طولانی مدت

5- چاقی

6- ضعف در عضلات نگهدارنده کمر

7- انجام نادرست حرکات ورزشی

8- استفاده از کفش نامناسب

9- پوکی استخوان

 

تهیه کننده: فروشگاه لوازم ورزشی برنا اسپرت