مفصل زانو متشکل از چهار استخوان و 12 عضله می باشد, که علاوه بر تحمل وزن بدن این قابلیت را به زانو می می دهد, که بتواند در جهت های مختلفی در فضا حرکت کند.

لذا, زانو یکی از مستعد ترین نواحی بدن جهت بروز آسیب های فیزیکی می باشد, حال ممکن است که این آسیب بر اثر بروز یک سانحه رخ داده باشد ( مانند برخورد در یک فعالیت ورزشی یا تصادف) و یا بر اثر افزایش سن و استفاده ناصحیح و بیش از حد از زانو در فعالیتهای روزانه رخ داده باشد (مانند آرتروز زانو).

 

بطورکلی زانو درد بسته به سن افراد علل مختلفی دارد. بعنوان مثال در جوانان عمدتا, درد زانو ناشی از یک تصادف رخ می دهد, که حال ممکن است این تصادف در اثر برخورد با یک جسم و یا برخورد با یک حریف در یک فعالیت ورزشی و یا اجرای نادرست فعالیتهای مختلف ورزشی رخ داده باشد. همچنین در سالمندان, درد زانو عمدتا در نتیجه استفاده بیش از حد و ناصحیح از زانو در دراز مدت و ضعف عضلات نگهدارند زانو و یا تخریب لایه غضروفی مفصل زانو که منتج به آرتروز زانو می شود, رخ می دهد.


ملاحظات ایمنی پیش از ورزش برای درد زانو

ورزشهای کششی و حرکتی زانو

تمرینات بدنسازی برای تقویت زانو

ورزش با توپ جیم بال برای مفصل زانو


بطورکلی, مجموعه عوامل زیر نقش زیادی را در بروز زانو درد در افراد مختلف در سنین مختلف ایفاء می کنند:

1- اجرای نادرست فعالیتهای روزانه مانند جابجایی نادرست اجسام

2- اجرای نادرست تکنیکهای ورزشی مانند اسکات پا

3- بالا و پایین رفتن از راه پله ها به تعداد دفعات زیاد در طول روز

4- افزایش وزن

5- استفاده از کفش غیراستاندارد در پیاده رویهای دراز مدت

6- عدم تحرکت کافی در طول روز. این امر باعث خشک شدن و سفت شدن مفصل زانو می شود.