برای انجام فعالیتهایی نظیر پرتاب کردن, هل دادن اجسام یا به حرکت در آوردن دستها احتیاج به عضلات قوی در ناحیه سینه دارید. از اینرو, تمریناتی که باعث تقویت عضلات این ناحیه می شود مانند پرس سینه, شنا و تمرین با دستگاه پروانه یا همان پک دک, تا حد زیادی باعث تسهیل در انجام این حرکات و همچنین فرم دهی سینه می شود.

دستگاه پک دک شامل یک پلتفرمی می باشد که ورزشکار روی آن می نشیند و بعد از انتخاب یک وزنه مناسب, دو اهرم کناری را به یکدیگر نزدیک می کند. نزدیک کردن دو دسته این دستگاه به یکدیگر باعث فشرده شدن عضله قسمت سینه به یکدیگر می شود. این دستگاه بمنظور تمرین اختصاصی عضلات بخش سینه طراحی و تولید شده است و یک برنامه تمرینی ایده آل برای عضلات بخش سینه می باشد.  عضلاتی که در این حرکت ورزشی درگیر می شوند شامل:

1- پکتورالیس میجور (Pectoralis Major)

2- پکتورالیس ماینور (Pectoralis Minor)

3- سراتوس آنتریور (Serratus Anterior)


آشنایی با بتل روپ یا طناب جنگی

آشنایی با دستگاه زیربغل (Lat Pulldown Machine)


لازم بذکر است که, بخشی از عضلات ناحیه شانه نیز در طی انجام این تکنیک درگیر می شوند. از جمله ورزشکارانی که تمرین با این دستگاه باعث افزایش سطح عملکردیشان می شود می توان به ورزشکاران گلف, تنیس و بوکس اشاره نمود. در زیر دو نمونه از این دستگاه نشان داده شده است:

 

تهیه کننده: برنا اسپرت