دستگاه پارالل (Dip Bar), یکی از دستگاههای پرکاربرد بدنسازی می باشد, که از وزن بدن بمنظور تقویت عضلات بالا تنه در آن استفاده می شود. این وسیله, از دو میله که بصورت U شکل بهم متصل شده اند, تشکیل شده است.

این وسیله در ابعاد و ارتفاع های مختلفی برای مصارف باشگاهی و خانگی ساخته می شوند, که این مسئله باعث می شود تا بتوان حرکات متنوع و متعددی با این دستگاه انجام داد. بعنوان مثال می توان حرکات تقویت عضلات پشت بازو, سینه, شانه و کمر و همچنین عضلات ناحیه شکم را با این دستگاه انجام داد. در ادامه به بررسی دو حرکتی که با این وسیله می توان انجام داد می پردازیم:

1- دیپ

هدف: تقویت عضلات پشت بازو, زیر سینه, شانه و تا حدودی کمر 

روش صحیح انجام:

1- در داخل دستگاه پارالل قرار بگیرید.

2- هر یک از دستان خود را بروی یکی از میله های دستگاه قرار دهید.

3- بدن خود را ( قسمت سینه را) به سمت جلو (پایین) متمایل کنید.

4- بمنظور قرار گرفتن در موقعیت صحیح, زانوهای خود را خم کنید و خود را بصورت معلق روی هوا در بیاورید و سعی کنید که خود را به بالا بکشید بطوریکه دستان به حالت کشیده در بیایند.

5- سپس بمنظور انجام حرکت, دستان خود را از آرنج خم کنید و به آهستگی بدن خود را به پایین بیاورید.

6- بدن خود را تا زمانیکه آرنج زاویه 90 درجه بسازد به پایین بیاورید. بعبارت دیگر بدن خود را تا زمانیکه شانه ها هم سطح با آرنج شود پایین بیاورید.

7- سپس مجددا به نقطه اولیه بازگردید.

8- این حرکت را با توجه به توان استقامتی خود, می توانید تا 12 بار تکرار انجام دهید.

 

احتیاط: در انجام این حرکت ممکن است که تصمیم بگیرید بدن خود را به سمت پایین ببرید, که عدم دقت در انجام آن ممکن است باعث در رفتگی شانه شود. پس اگر بدن آماده ای ندارید, خیلی اصرار به انجام پرفشار این حرکت نکنید.


آشنایی با مدیسین بال و انواع مختلف مدیسین بال

انواع مختلف دمبل ها

تمرینات بدنسازی برای تقویت عضلات شانه


 

2- بلند کردن پا

هدف: تقویت عضلات ناحیه شکم (مخصوصا زیر شکم)

روش صحیح انجام:

1- در داخل دستگاه پارالل قرار بگیرید.

2- هر یک از دستان خود را بروی یکی از میله های دستگاه قرار دهید.

3- در این حالت بدن خود را به حالت کشیده در بیاورید و بدن خود را بروی هوا, بواسطه گرفتن میله ها, معلق کنید.

4- سپس پای خود را, با خم کردن از ناحیه لگن به سمت بالا بیاورید. تا جائیکه پا بصورت موازی با سطح زمین قرار بگیرد.

5- سپس مجددا به نقطه اولیه بازگردید.

6- این حرکت را با توجه به توان استقامتی خود, می توانید تا 12 بار تکرار انجام دهید.

توجه: اگر انجام این حرکت برای شما مشکل می باشد, می توانید پای خود را از زانو خم کنید.

در انتها این مسئله شایان ذکر می باشد, که این وسیله در باشگاهها با تجهیزات دیگری مانند بارفیکس نیز ترکیب می شود, که بواسطه آن می توان حرکات متنوع دیگری مانند سر شانه و شکم را با این وسیله انجام داد.

 

تهیه کننده: گروه برنا اسپرت