در این بخش از بررسی قوانین بازی والیبال, به بررسی ابعاد زمین والیبال در مسابقات رسمی و غیر رسمی می پردازیم. بطور کلی, ابعاد زمین والیبال بسته به سطح مسابقات, رده سنی مسابقات, جنسیت ورزشکاران و البته زمین برگزاری مسابقه (والیبال سالنی یا والیبال ساحلی) متغیر می باشد.

در ادامه به بررسی 8 سایز اصلی و مهم زمین والیبال ( البته والیبال سالنی)  برطبق استاندارد فدراسیون جهانی والیبال FIVB می پردازیم:

1- ابعاد زمین والیبال

براساس قوانین فدراسیون جهانی والیبال FIVB یک زمین والیبال دارای طول 18 متر (59 فوت) و عرض 9 متر (29.5 فوت) می باشد. طول زمین والیبال بوسیله تور والیبال (و یک خط) از وسط به دو نیمه تقسیم می شود, بگونه ایکه به هر تیم یک زمین به طول 9 متر اختصاص داده خواهد شد. لازم بذکر است که ابعاد زمین والیبال برای آقایان و بانوان یکسان می باشد.

2- منطقه آزاد

در والیبال معمولا یک فضای حاشیه ای اطراف خط طولی و عرضی زمین والیبال در نظر می گیرند, تا در صورت خارج شدن توپ از زمین والیبال ورزشکار در صورت امکان بتواند توپ را کنترل نماید. (مطابق شکل)

3- خط حمله

به سه متر نزدیک به تور والیبال در هر طرف زمین والیبال خط حمله گویند. این خط در واقع قسمت انتهایی و جلوی زمین والیبال را از یکدیگر مجزا می کند.

سایز زمین والیبال

4- ابعاد تور والیبال

یک تور والیبال به طول 976 سانتیمتر (32 فوت) و عرض 1 متر  (39 اینچ) می باشد. لازم بذکر است که سایز تور والیبال برای والیبال سالنی و ساحلی یکسان می باشد. همانگونه که مشاهده می شود که تور والیبال تقریبا به اندازه 35 سانتیمتر از هر طرف عرض زمین بزرگتر باید باشد.

بیشتر بخوانید: درجه حرارت و نور استاندارد زمین والیبال

5- ارتفاع نصب تور والیبال برای آقایان

در مسابقات والیبال آقایان تور والیبال در ارتفاع 2 متر و 43 سانتیمتر نصب می شود.

6- ارتفاع نصب تور والیبال برای بانوان

در مسابقات والیبال بانوان تور والیبال در ارتفاع 2 متر و 24 سانتیمتر نصب می شود. (تقریبا 20 سانتیمتر کمتر از آقایان)

7- ارتفاع آنتن والیبال

در مسابقات رسمی والیبال, دو آنتن در روی تور والیبال در دو انتهای عرضی زمین والیبال قرار داده می شود که ارتفاع آن از روی تور والیبال حدود 80 سانتیمتر یا 32 اینچ می باشد.

8- ابعاد تیرک نصب تور والیبال

تیرک های ستونی نصب تور والیبال به فاصله تقریبا 11 متر (36 فوت) از یکدیگر نصب می شوند و ارتفاع آنها حدود 254 سانتیمتر (دو متر و نیم) می باشد که البته ممکن است بیشتر از این در نظر گرفته شود.

سایز تور والیبال

تهیه کننده: فروشگاه لوازم ورزشی برنا اسپرت