در این قسمت از بررسی قوانین بازی والیبال, تهیه شده توسط برنا اسپرت, به بررسی درجه حرارت استاندارد و میزان نور استاندارد یک زمین والیبال می پردازیم. لازم بذکر است که اعداد ارائه شده در این بخش برای مسابقات والیبال داخل سالن می باشد.

درجه حرارت استاندارد زمین والیبال

براساس قوانین فدراسیون جهانی والیبال FIVB درجه حرارت یک زمین والیبال نباید کمتر از 16 درجه سانتیگراد ( 61 درجه فارنهایت) باشد, و نباید بیشتر از 25 درجه سانتیگراد ( 77 درجه فارنهایت) باشد. البته بنا به صلاحدید داور یک مسابقه والیبال تا 10 درجه سانتیگراد نیز می تواند برگزار شود.

میزان نور استاندارد زمین والیبال

براساس قوانین فدراسیون جهانی والیبال مقدار نور استاندارد یک زمین والیبال از فاصله 1 متر از سطح زمین بیاید بین 1000 تا 1500 LUX باشد.

تهیه کننده: فروشگاه لوازم ورزشی برنا اسپرت