سندرو م درد پاتلا فمورال یکی از دردهای شایع زانو می باشد که در اطراف کپسول زانو ایجاد درد می کند, که گاهگاهی از آن بعنوان درد قدامی زانو (Anterior Knee Pain) یاد می شود.

در زمان خم و راست شدن زانو, کپسول زانو در داخل یک شیار خاص استخوان ران به نام شیار پاتلا فمورال حرکت می کند و توسط ماهیچه چهار سر ران کنترل می شود. بنا به دلایل متعددی کپسول زانو ممکن است که از این مسیر منحرف شود (معمولا به سمت بیرون زانو) که به این امر بد مسیری (Maltracking) زانو می گویند که تولید تنش غیرطبیعی در زیر کپسول زانو می کند و در نتیجه درد کپسول زانو بوجود می آید.

مفصل زانو از سه استخوان تشکیل شده است:

  1. استخوان فمور (استخوان ران)
  2. استخوان تیبیا (استخوان ساق)
  3. کشکک

استخوان کشکک در داخل تاندون عضله چهارسرران که عضله ران را به استخوان ساق متصل می کند پیچیده شده است. در زمانیکه زانو خم و راست می شود کپسول زانو در داخل شیار روی استخوان ران که به آن شیار پاتلا فمورال می گویند می لغزد.


ورزشهای کششی و حرکتی زانو

تمرینات بدنسازی برای تقویت زانو

ورزش با توپ جیم بال برای مفصل زانو


با انحراف کشکک از این شیار یک فشار غیر عادی به سطح زیرین کپسول زانو وارد می شود که ایجاد درد می کند. که اگر این فشار همچنان ادامه پیدا کند باعث ایجاد خرابی به غضروف مفصلی روی کپسول زانو (که به آن نرمی غضروف زانو (Chondromalacia Patella) می گویند)و استخوان فمور می شود.

بدمسیری پاتلا فمورال یکی از دلایل اصلی درد زانو می باشد و از طریق فاکتورهای زیادی ایجاد می شود ازجمله:

  • سفتی در بعضی ساختار زانو مانند ماهیچه های ساق و همسترینگ
  • ضعف در ماهیچه ها که باید کشکک را در مسیر مناسب قرار دهد
  • تغییر وضعیت هیپ, زانو و پا
  • تغییرات آناتومیکی مانند مسطح شدن شیار پاتلا فمورال

علائم و نشانه های سندروم درد پاتلافمورال

از جمله علائم رایج این آسیب دیدگی احساس درد در جلوی زانو که در هنگام بالا و پایین رفتن از راه پله و هنگام دویدن می باشد. همچنین این درد ممکن است در نتیجه نشستن دراز مدت باشد . همچنین تعدادی از افراد احساس ناپایداری و قفل شدگی زانو در این حالت می کنند.

درمان سندروم درد پلاتو فمورال

بد جهت گیری پاتلا فمورال برای هر فردی متفاوت می باشد لذا لازم است تا برای هر فردی روش درمان مناسبی در نظر گرفته شود. فیزیوتراپی عموما نقش تعیین کننده ای در درمان بدجهت گیری پاتلافمورال دارد. اولین تلاش جهت کاهش درد استفاده از کیسه های یخی و مسکن جهت کاهش درد می باشد.

به محض کاهش درد ابتدایی ادامه درمان شامل حرکات کششی برای ماهیچه ساق, عضله چهارسر ران,همسترینگ, هیپ فلکسور (Hip Flexor) , هیپ روتیتور (Hip rotator) و باند الیوتیبیال می باشد.

تقویت و جهت یابی ماهیچه Vastus Medialis Oblique (VMO) از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. این عضله بخشی از عضله چهار سر ران را تشکیل می دهد و دقیقا بالای کپسول زانو در بخش داخلی ران قرار دارد. اهمیت آن به این دلیل است که این عضله کپسول زانو را در موقعیت صحیح خود در شیار پاتلا فمورال قرار می دهد.

افزایش استقامت عضله چهار سر ران خیلی اهمیت دارد اما تمرینهای کششی قدیمی ممکن است که این جراحت را از طریق اعمال فشار بیشتر وخیم تر کند. تمرینهای زنجیره بسته ( جایی که کف پا در تماس با سطح صاف می باشد) مانند حالت چمباتمه زدن یا پرس خیلی مناسب می باشد اما باید زیر نظر متخصص و در حالت امن و خالی از درد انجام  شود.

هنگامیکه به فرد آسیب دیده توصیه می شود تا فعالیتهای بدون دویدن انجام دهد, بعضی از آنها راه رفتن در آب را روش مناسبی جهت افزایش سفتی زانو می دانند.

پیشگیری از آسیب سندروم درد پاتلافمورال

با توجه به اینکه دلایل متعددی برای این عارضه وجود دارد لذا برای هر فرد اقدامات پیشگیرانه متفاوتی در نظر گرفته می شود اما استفاده از زانوبند ,مخصوصا زانوبندهای کشک باز, کارآمدترین وسیله جهت افزایش پایداری زانو و جلوگیری از درد سندروم درد پاتلافمورال می باشد.