شکستگی کاسه زانو یا کپسول زانو معمولا از طریق برخورد ضربه مستقیم به زانو (مانند برخورد زانو به داشبورد ماشین و یا ضربه مستقیم از حریف مقابل در فعالیت ورزشی) حاصل می شود.

اینگونه شکستگی معمولا یا بصورت یک شیار افقی در طول کشک و یا اینکه بصورت چند تیکه شدن کشکک می باشد که در اینصورت به آن شکستگی به صورت ستاره ای (Stellate fracture)  گویند. در بعضی موارد این امکان نیز وجود دارد که انقباض شدید عضله چهار سرران باعث ایجاد شکستگی کشکک زانو شود که این امر باعث ایجاد یک شیار افقی در طول کشکک شده بطوریکه فرد آسیب دیده قادر نخواهد بود تا زانو خود را به حالت باز قرار دهد.


علل بروز درد زانو

ملاحظات ایمنی پیش از ورزش برای درد زانو


علائم و نشانه های شکستگی کاسه زانو

در این نوع آسیب دیدگی فرد آسیب دیده بلافاصله احساس درد شدید می کند و تقریبا بلافاصله زانو دچار ورم می شود و بیمار قادر نخواهد بود که زانوی خود را خم کند. اگر شکستگی دقیقا در طول کشکک زانو باشد این امکان وجود دارد که وجود یک شیار بر روی کشکک حس شود.

درمان شکستگی کاسه زانو

به هنگام شکستگی فرد آسیب دیده باید فورا به اورژانس منتقل شود. از طریق تصاویر اشعه ایکس وقوع شکستگی قابل تایید می باشد. یک مشکل عمده تشخیص در کشکک های دوجانبه می باشد, که بصورت یک عیب ارثی کشکک می باشد که در آن مرکز کشکک با بقیه استخوان بخوبی جوش نخورده است, که این امر باعث می شود که اشعه ایکس آن را نیز بعنوان شکستگی نشان دهد.

درصورت تایید شکستگی مراحل درمان بعدی وابسته به ظاهر شکستگی می باشد. هدف اصلی ارتوپد در این مرحله بازگرداندن کشکک زانو به حالت اولیه می باشد که این امر مانع از مشکلات بعدی مخصوصا استیوآرتروز مفصل پلاتوفمورال می شود.

اگر شکستگی فقط بصورت یک شیار کوچک باشد و کشکک از جای خود تکان نخورده باشد پزشک زانو را بمدت تقریبا 6 هفته گچ می گیرد تا از حرکت آن جلوگیری کند. در صورتیکه شکستگی کشکک شدید باشد به گونه ای که چند تکه شده باشد عمل جراحی بوسیله سیمهای تنیده بمنظور یازگردان کشکک به موقعیت و شکل اولیه امری ضروری می باشد. در مواردی که آسیب به حدی باشد که بازگرداندن کشکک به حالت اولیه ممکن نباشد پزشک ممکن است که کلا کشکک را از زانو بردارد به این دلیل که از توسعه استیوآرتروز مفصل پلاتوفمورال جلوگیری کند که البته در صورت حذف کشکک پزشک زانو را بمدت 6 هفته گچ می گیرد.


ورزشهای کششی و حرکتی زانو

تمرینات بدنسازی برای تقویت زانو

ورزش با توپ جیم بال برای مفصل زانو


پروتکل توانبخشی براساس نوع تکنیکی که پزشک انتخاب می کند متفاوت می باشد. بعضی ممکن است که گچ را بعد از 2 یا 3 هفته بردآرند و بجای آن از زانوبند استفاده کنند که این امر فیزیوتراپ را قادر می سازد که در بازگردانی حرکتهای زانو و تقویت آن زمان بیشتری داشته باشد.

 اولین هدف فیزیوتراپ کاهش درد و ورم در زانو می باشد که این امر بواسطه استفاده از کیسه های یخی بمدت 20 دقیقه در هر دو ساعت بمنظور کاهش ورم و جلوگیری از خونریزی بافتها امکان پذیر می باشد.

بعد از گذشت شش هفته به شرط آنکه فرد آسیب دیده هیچگونه دردی نداشته باشد بیمار می تواند حرکات ملایم را انجام دهد. بین 6 تا 12 هفته که بازه حرکتی و قدرت زانو بهبود پیدا کرد میزان فعالیت با توجه به نظر فیزیوتراپ قابل افزایش خواهد بود که در این حالت معمولا پیاده روی در استخر با تجهیزات نگهدارنده به فرد آسیب دیده توصیه می شود.

حفظ استقامت عضلات چهار سر ران بمنظور جلوگیری از پیدایش استیوآرتروز پلاتوفمورال بسیار مهم  می باشد. حتی بعد از بهبود شکستگی کاسه زانو درد زانو طبیعی می باشد, که برای بهبود آن عموما استفاده از ساپورت زانو بمنظور گرم نگهداشتن و افزایش پایداری توصیه می شود.

پیشگیری از شکستگی کشکک زانو

برای افرادی که کشکک آنها مستعدد شکستگی می باشد مخصوصا برای اسکی سواران و هندبالیست ها استفاده از زانو بندهای پد دار می تواند احتمال آسیب دیدگی را تا میزان زیادی کاهش دهد. همچنین برای فعالیتهای ورزشی رزمی نیز از زانوبندهای پد دار بهتر است استفاده شود.